er is meer dan één juist antwoord

Ons onderwijs, onze maatschappij, is gericht op meetbaarheid. De effecten moeten zichtbaar gemaakt kunnen worden in testscores. Je moet vooral het juiste antwoord geven. Een systeem dat er van uit gaat dat er één juist antwoord is, suggereert dat andere mogelijkheden onjuist zijn. Hierdoor is geen ruimte voor creativiteit en kritisch denken, deze eigenschappen zijn namelijk slecht meetbaar en kunnen niet verwerkt worden in een antwoordmodel. Maar om in de maatschappij te kunnen functioneren, om met problemen om te kunnen gaan, zijn dit wel fundamentele competenties.

Adolescenten zijn ontzettend goed in buiten de geijkte paden te denken en toch oplossingen te bedenken die werkbaar zijn. Ze zien meerdere antwoorden en worden afgerekend op het niet geven van het juiste antwoord, het antwoordmodel antwoord.

Door middel van fantasie kunnen adolescenten ontdekken dat er meer dan één antwoord op een vraag gegeven kan worden en er meer dan één oplossing voor een probleem kan zijn. Fantasie zorgt ervoor dat we kansen zien en mogelijkheden onderzoeken. Het stelt ons in staat concepten te bedenken en uit te voeren.

Above all, if what you’ve done is stupid, but it works, it ain’t stupid.”

Robert Fulghum

LEESTIPS

  • Eveline Crone – Het puberende brein
  • Elliot W. Eisner – Arts and the creation of mind
  • Dick van der Wateren – Verwondering. Leren creatief en kritisch denken door vragen te stellen