bied keuzes

De adolescentie is vooral een belangrijke periode om hypothetisch en kritisch te leren denken. Het zelf moeten maken van keuzes stimuleert dit proces. In het onderwijs wordt vaak informatie in onze leerlingen gegoten, een leerling laat het onderwijs over zich heen komen en wordt hierdoor niet medeverantwoordelijk gemaakt. Wanneer we keuzes bieden gaat de nadruk van moeten naar willen. Als gevolg van het bieden van keuzes wordt het probleemoplossend vermogen van adolescenten gestimuleerd en door hen het vertrouwen te geven om zelf keuzes te maken zullen zij in zichzelf gaan geloven.

You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose.”

Dr. Suess

Uiteraard gaat het niet over complete vrijheid, dit kan juist verlammend werken, vaak zijn twee opties al genoeg. Kinderen, net als wij, beginnen zelden uit zichzelf aan een activiteit waar ze geen voldoening uit halen, maar ook al kiezen ze uit “twee kwaden” zorgt de keuze voor eigenaarschap.

Haalbare doelen, kaders en transparantie zijn belangrijk voor het maken van een weloverwogen keuze. Maak duidelijk wat precies verwacht wordt en hoe alles beoordeeld en gewogen wordt.

LEESTIPS

  • Marjo Crombach – De school als veilig oefenterrein
  • Eveline Crone – Het puberende brein
  • Elliot W. Eisner – Arts and the creation of mind
  • Ard Nieuwenbroek – Perfectionisme onder leerlingen